Værlandsgarn® - Værlandsmontering

Værlandet Fiskeredskap AS har utvikla ein ny måte å montere garn på. Dette er ei vidareutvikling av det velkjende kvalitetsproduktet Værlandsgarn®

Det Nye Værlandsgarnet® er patentert og merkevarebeskytta.

KVA ER NYTT?

  • Garnet er montert med 12-15 sypunkt pr felling (tett i starten og slutten av fellinga)
  • Hempelengda er 8 cm
  • Dei lause hempene har ein "svivelfunksjon"
  • Fletta garneringssnøre med oppdrift

Garnet har desse fortrinna:

  • Låg pris - Høg kvalitet
  • Sterkare garnering
  • Rask montering/spretting 
  • Kundetilpassa innfellingsprosent

Dette garnet er montert med knutefrie garneringshemper oppe og nede.  Hempene er laga av eit grønt 3 mm tjukt fibersnøre som er flytande. Garnbussen er levert av Nichimen og Khon Kaen.

Innfelling av garnet vert tilpassa kvar kunde sitt behov. Dette kan enkelt regulerast i den lokale produksjonen av garnet ved Værlandet Fiskeredskap.

Monteringsmetoden og reinskjæring av dette garnet er meir effektiv enn ved standard garn. Hempene er kun festa til flyte- og synketauet på nokre få plassar, noko som er tidsbesparane i forhold til standard montering. I tillegg til innsparing av tid ved montering, er desse garna meir effektive å reinskjære. Denne effetiviteten fører til lågare produksjonskostnad, og dermed lågare pris pr garn. 

Det nye Værlandsgarnet er allereie i dagleg bruk av eit utval av våre kundar. Tilbakemeldingane vi har fått er kun positive!

Ta gjerne kontakt med oss for pristilbod og anna informasjon!