Oppdrett og akvakultur

Vi er leverandør av utstyr til oppdrett- og akvanæringa

Værlandet Fiskeredskap AS har sidan oppstarten i 1996 hausta verdifull kompetanse gjennom utvikling av løysingar og nye produkt i tett samarbeid med erfarne vestlandsfiskarar.

Med dette som bakgrunn, har vi våga oss inn i nye samarbeid i ei spennande og framtidsretta havbruksnæring - innan både oppdrett og akvakultur!

Sjå sida vår: AKVAKULTUR