Litt historie

I 1996 starta Magni Blom Landøy, den flotte dama på bildet:), opp med garnmontering som attåtnæring - i eit 16m2 stort rom på ei sjøbu! (-nærast i bildet)

17 år seinare held Værlandet Fiskeredskap til i eit lokale på 1010 m2 i Værøyhamna, (bakerst i bildet) og er totalleverandør av utstyr og tenester til garnflåten.

Slik har utviklinga vore:

 • 1996: Magni startar opp med garnmontering
 • 1997: Værlandet Garnmontering & Fiskeredskap DA etablert
 • 1998: Askeladdprisen frå Norges Bondelag
 • 1999: Flytta til Værøyhamna industriområde i eige bygg på 200m2
 • 2000: Bygdeutviklingsprisen for Sogn og Fjordane. Vi starter utviklinga av vår eiga reinskjeringsmaskin. Les meir frå Firda om dette: her
 • 2002: Prototypen av reinskjeringsmaskin er klar. Totaltilbodet vert introdusert
 • 2003: Vi byggjer ut med ytterligare ca. 300 m2. Selskapet endrar namn til Værlandet Fiskeredskap DA
 • 2006: Vi må byggje ut lokala igjen, no med 510 m2 til 1010 m2
 • 2007: Endrar selskapsform til AS, og blir Værlandet Fiskeredskap AS. Byggjer ut med eige Garnhotell. Intervju på NRK Sogn og Fjordane med Audun om Garnhotellet: her.
 • 2008: Vi lanserar Værlandsgarn®
 • 2009: Værlandsgarnet vert patentert- og merkevareregistrert.
 • 2010: Ny kai framfor bedrifta.
 • 2013: Kjøper tilleggsareal
 • 2014: Planerer ut ny tomt til utviding av byggningsmassen
 • 2014: Lanserer det Nye Værlandsgarnet®
 • 2015: Leverer produkt/utstyr til oppdretts- og akvanæringa. LES MEIR