Om oss

Værlandet Fiskeredskap - nyskaping og service i høgsetet

Værlandet Fiskeredskap er ein leverandør av fiskegarn med tilhøyrande utstyr og tenester:

  • Vi utførar kontroll, utskifting/remontering og mellomlagring av motteke garnbruk i Garnhotellet vårt.
  • Vi sel alt som båt og mannskap treng av utstyr (tauverk, blåser, anker og dreggar m.m) og yrkeskle.

I tillegg til dette driv vi òg Godsekspedisjon for godsruta Kyst 1.

Ta gjerne kontakt med oss på:

  • Telefon 57731299 eller mobil 48132779 (for kontakt utanom vanleg opningstid)