Vi etterlyser forhandlarar av våre produkt

Vi er ei bedrift som ynskjer å levere varer av god kvalitet. Etter lang tids utvikling, har vi no fått eit utval av produkt som tilfredstiller våre kvalitetskrav. Dette er bl.a teiner, fisketeiner, ruser og lette fiskegarn. Vi har tru på at både yrkes- og fritidsfiskarar vil finne produkt som vil vere interessante!

I den forbindelse etterlyser vi tips om butikkar som kan vere aktuelle for oss å kontakte når det gjeld desse produkta.

Driv du med noko sjøl, der produkta våre kan passe inn i sortementet? Ta gjerne kontakt med oss for ein uforpliktande prat om dette :)

(Henvendelsar kan òg gjerast ved å sende epost til: fiskeredskap@enivest.com)

Dersom det er ynskje om det, kan Bente og Reidun komme på besøk i mars og presentere ulike teiner, ruser, garn o.a :)