Nyheit i butikken: Lett skotteteine!

Med sine 6,3 kg er denne perfekt til både gammal og ung :)  Ikkje tek den noko særleg plass heller; med sine 65 cm x 45 cm x 40 cm!

Inngongane er liggande rusekalvar som er svært forseggjorde i kraftig, finmaska nylonnot. Teina har opning i enden og er utrusta med stor og solid agnpose, som kan opnast og lukkast med teina. Dette vil vi sei at er den beste teine i sin størrelse!  

Pris for teina: kr 579,- inkl/mva.